5. B

IZBIRNI PREDMETI
NEOBVEZNI RAČUNALNIŠTVO
NEOBVEZNI UMETNOST
NEMŠČINA 4 – 6

DNEVI DEJAVNOSTI

ČETRTEK, 26. 11. 2020

1.URA: SLJ – Kaj so sopomenke in kaj protipomenke

 • Reši naloge v DZ na str. 66, 67. Pregledali jih bomo na zoom srečanju. (če je potrebno, si ponovno oglej včerajšnji posnetek).
 • V zvezek si izdelaj zapis v obliki miselnega vzorca ali po alinejah (pomoč DZ str. 67 – Dopolni in pomni).

2.URA: DRU – Rastlinstvo in živalstvo

 Klikni na spodnjo povezavo in si oglej rastlinske pasove ter živali Alpskega sveta.

https://geografija9tjasag.weebly.com/podnebjerastje-in-381ivalstvo.html

 • Na radovednih 5, Družba, interaktivno gradivo si oglej videoposnetek.
 • Preberi besedilo in si oglej ilustracije o rastlinstvu in živalstvu na str. 46 in 47 v DZ.
 • V zvezek zapiši naslov in spodnje besedilo.

        Rastlinstvo in živalstvo

Rastlinstvo:

 • gozdovi,
 • travniki,
 • gorsko cvetje (večinoma zavarovano npr. planika, zvončnica, murka, svišč),
 • ruševje (iglasto grmičevje).

Živalstvo:

 • gams,
 • kozorog,
 • srnjad,
 • jelenjad,
 • alpski svizec,
 • planinski zajec,
 • lisica,
 • jazbec,
 • številne ptice,
 • občasno medved.

Rastlinski višinski pasovi:

 • skalovje,
 • gorski travniki, ruševje (grmičasti bor),
 • *gozdna meja*
 • iglasti gozd,
 • mešani gozd,
 • listnati gozd.

Reši nalogo 1 v DZ str. 46. Pregledali jo bomo na zoom srečanju.

3.URA: NIT –  Izdelaj nihalno gugalnico( 2 uri)

Navodila najdeš v škatli za tehniko na strani 21. Podrobno in postopno sledi navodilom. Uživaj pri izdelavi. Fotografirani končni izdelek mi pošlji na mail.

4.URA: ŠPO – Nogomet: Podaja in sprejem

Na spodnjem linku si poglej podajo in sprejem pri nogometu. Nato poišči žogo, ki jo imaš doma in na dvorišču malo vadi s katerim od družinskih članov.

https://www.youtube.com/watch?v=tCwLfFVA72w

ANGLEŠČINA

MY FRIEND

V zvezek nariši in opiši svojega prijatelja ali prijateljico (vsaj 7 povedi). Opis naj vključuje:

 • ime in starost
 • kakšne postave je
 • kakšne lase in oči ima
 • njegovo/njeno naljubšo barvo, žival, hrano ali podobno
 • kaj zna in česa ne zna početi

Ko si opravil nalogo nalogo, javi učiteljici  v kanalu v eAsistentu.
Fotografijo risbe in opisa pošlji do petka popoldan na moj e-mail naslov petra.fosnaric@solavidem.si.


SREDA, 25. 11. 2020

1.URA:MAT – Ponavljamo obdelavo in predstavitev podatkov

S pomočjo Zbirke vaj boš ponovil vse prikaze, s katerimi lahko predstavimo in obdelujemo podatke. Naloge najdeš na strani 7 in 8. Pregledali jih bomo naslednjo uro.

2.URA:  SLJ –  Kaj so sopomenke in kaj protipomenke

 Ponovno si oglej posnetek na spodnji povezavi

  https://www.youtube.com/watch?v=jWNH7o2j1wc

 Reši naloge v DZ str. 64 in 65. Pregledali jih bomo na naslednjem zoom srečanju.

3.URA:  DRUPovršje, podnebje in vodovje

V DZ  na str. 45 in 46 preberi besedili v zelenih okvirčkih o površju, podnebju in vodovju

V zvezek zapiši naslov in prepiši spodnji zapis:

                                Površje, podnebje in vodovje

Površje:

– gore (nad 2000 m. n. v.),

– globoke, ozke doline.

Podnebje:

– celinsko (gorsko),

– hladneje kot drugje,

– mrzle dolge zime in kratka topla poletja z veliko padavinami.

Reke:

– Soča,

– Sava (Dolinka in Bohinjka),

– Savinja,

– Meža.

Jezera:

– Bohinjsko,

– Triglavska (7).

Na zemljevidu poišči vse omenjene reke in jezera.

Reši naloge 1, 2 in 3 na str. 45 in 46. Pregledali jih bomo na zoom srečanju.

 1. URA: RU – Odgovoren sem za tisto, kar naredim in kar ne
 2. URA: NIT- Prevesna gugalnica, 2.del

Preberi  si razlago na spodnjem linku. V zvezek zapiši, kdaj je gugalnica v ravnovesju. Če želiš, lahko rešiš tudi katero nalogo.

https://eucbeniki.sio.si/nit5/1391/index1.html

 Oglej si smešni posnetek na prevesni  gugalnici. Tega ne preizkušaj doma!

https://klip.si/video/vcasih-si-za-prevesno-gugalnico-enostavno-prestar


TOREK, 24. 11. 2020

1.URA: ŠPO- : Ples, ponovitev

Ponovi oba naučena ples.

2.URA: MAT – Prikaz s stolpci in prikaz z vrsticami

Oglej si posnetek na spodnji povezavi.

https://drive.google.com/file/d/1k9vyqEmgV6NhY9K400Bm_XV75NV2xcVc/view?usp=sharing

3.URA: SLJ – Kaj so večpomenke in kaj enopomenke

Oglej si posnetek na spodnji povezavi. 

 https://www.youtube.com/watch?v=jWNH7o2j1wc

Reši naloge v DZ na str. 62. Pregledali jih bomo na naslednjem zoom srečanju.

V zvezek si izdelaj zapis v obliki miselnega vzorca ali po alinejah (pomoč DZ str. 63- Dopolni in pomni).

4.URA: DRU – Triglavski narodni park

Oglej si posnetek na spodnji povezavi:

  https://www.youtube.com/watch?v=2XyttCVIdWo

Preberi besedilo o Triglavskem narodnem parku na str. 45 v DZ.

Reši nalogo 1 pri tej snovi( zgoraj). Pregledali si jo bomo na zoom srečanju.

Na spodnji povezavi  si lahko ogledaš zanimivo risanko o obnašanju v Triglavskem narodnem parku.

https://www.youtube.com/watch?v=iHNWzoa-VG4&feature=emb_logo

V zvezek zapiši spodnje besedilo in nariši  prepovedi ( narisane V PRILOGI), ki veljajo na območju Triglavskega narodnega parka:

                        Triglavski narodni park

 • je edini narodni park v Sloveniji,
 • namen je ohranjanje naravne in kulturne pokrajine,
 • v njem so rastline in živali zaščitene,
 • gradnja je omejena.

5.URA: NIT – Prevesna gugalnica, 1.del

Oglej si dele prevesne gugalnice (PRILOGA), v zvezek zapiši naslov in si gugalnico skiciraj ter označi posamezne dele.

Reši še 1. nalogo na strani 103 v DZ.

 1. URA: GOS – Osebna higiena

Preberi in ponovi, kaj vse je pomembno pri osebni higieni (učbenik, stran 22-24). Pomembne stvari v obliki miselnega vzorca zapiši v zvezek. Sliko mi pošlji še isti dan na mail.

Na spodnjem linku še enkrat ponovi, kako si pravilno umivamo roke.

https://www.youtube.com/watch?v=Hz6fyfxD4xE


PONEDELJEK, 23. 11. 2020

SLOVENŠČINA:- Knjižnična vzgoja

1.in 2. URA:   Šolska knjižnica je sicer zaprta, bo pa knjižničarka  z zanimivo zgodbo vseeno to uro slovenščine z vami. Povezavo do linka lahko najdete v kanalu oz. na oglasni deski. Nalogo na koncu pa pošljite knjižničarki na vesna.voglar@solavidem.si

MATEMATIKA

 1. URA: Prikaz s stolpci in prikaz z vrsticami

Oglej si posnetek na spodnji povezavi.

https://drive.google.com/file/d/1k9vyqEmgV6NhY9K400Bm_XV75NV2xcVc/view?usp=sharing

ANGLEŠČINA

FAMILY BLOG

V učbeniku na str. 19 reši naloge 1, 2 in 3.

Naloga 1: Preberi opise družinskih članov.

Naloga 2: Prepiši vprašanja v zvezek in odgovori nanje. Uporabi ustrezne odgovore iz okvirčka.

Naloga 3: Poglej slikice družinskih članov. V zvezek prepiši in dopolni njihove opise.

Ko si opravil nalogo, javi učiteljici  v kanalu v eAsistentu.

GLASBENA UMETNOST

Pozdravljeni učenci!

Čas je za glasbeno obarvani premor.

Zagotovo potrebujete malce sprostitve in razgibavanja, zato lahko danes pri glasbeni umetnosti pospravite zvezke in pisala, saj boste za to nalogo potrebovali le računalnik in svoje telo.

Danes boš ob poslušanju znane pop skladbe Dance Monkey zaigral na LASTNA GLASBILA kot na posnetku spodaj. Posnetek si ustavljaj, prevrti nazaj, naprej, kot želiš, le da ti uspe izvajati čim večji del skladbe kot je prikazano.

Tvoja naloga:

S telefonom ali računalnikom se posnemi (da ne bo datoteka prevelika-samo 10 sekund v delu 2:14-2:24), kako z lastnimi glasbili spremljaš skladbo. Prosi koga za pomoč pri snemanju. Nalogo mi pošlji do 25. 11. na moj šolski mail.

Uživaj. Vem, da ti bo uspelo


PETEK, 20. 11. 2020

Do navodil za delo dostopate s klikom na besedilo v zgornjem rumenem okvirčku.