5. E

IZBIRNI PREDMETI
NEOBVEZNI RAČUNALNIŠTVO

DNEVI DEJAVNOSTI

ČETRTEK, 26. 11. 2020

SLOVENŠČINA

Učna snov: Babica v supergah

Navodilo za delo: v berilu na str. 66 preberi  o pisatelju, nato napiši v zvezek naslov Babica v supergah, berilo str. 69, odgovori na vprašanja. Prepiši prvih sedem vprašanj in odgovori v celih povedih. Pazi na napake.

MATEMATIKA

Učna snov: Skladne daljice

Navodilo za delo: uvodna ponovitev o daljicah; razlaga, naloge v   DZ str. 73, 74.

DRUŽBA

Učna snov: Naravna in kulturna pokrajina

Navodilo za delo: preberi v DZ  str.41 spodaj; reši 1.nalogo, nato naredi v zvezek še MV. Poglej še predstavitev na interaktivnem  gradivu Naravna in kulturna pokrajina.

NALOGA PO ŽELJI:

Če ti je dolgčas, imaš spodaj povezavo, na kateri se boš preizkusil v poznavanju pravljic, hkrati pa boš uril spomin, saj moraš poiskati pare.

https://wordwall.net/resource/7320539/pozna%c5%a1-pravljice

Želim ti veliko zabave in uspehov, seveda.

GLASBENA UMETNOST- PESEM: DEKLE JE PO VODO ŠLA-VIDEOKONFERENCA

KLIKNI NA SPODNJI POSNETEK IN POSLUŠAJ PESEM DEKLE JE PO VODO ŠLA.

V ZVEZEK NAPIŠI Z RDEČO NASLOV: DEKLE JE PO VODO ŠLA (LJUDSKA PESEM), PESEM PREPIŠI IN ILUSTRIRAJ.

NA KONCU NAPIŠI V ZVEZEK Z NOTAMI C-DUR LESTVICO IN VSE NOTE, KI SMO JIH SPOZNALI.

POSLIKAJ IN POŠLJI V KANAL DO PETKA.


SREDA, 25. 11. 2020

SLOVENŠČINA

Učna snov: M. Mate, Babica v supergah

Navodilo za delo: berilo str. 66 – dejavnosti pred branjem –preberi vprašanja ter razmisli, kaj bi odgovoril. Nato  poslušaj posnetek odlomka na Radovednih5 (interaktivno) in nato odlomek v berilu na str. 66 in 67 še sam preberi na glas. V  zvezek napiši pisatelja in naslov odlomka  ter ilustriraj nekaj iz odlomka.

DRUŽBA

Učna snov: Narava in človek

Navodilo za delo: preberi besedilo v  DZ str. 41 zgoraj, nato poglej še interaktivno gradivo  Narava in človek na Radovednih5. V zvezek napiši naslov in naredi povzetek, ki naj bo zelo kratek in jedrnat (zamisli si, da pišeš sms sporočilo).

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Učna snov: Ravnovesje v naravi

Navodilo za delo: preberi v DZ na  str. 38 zgoraj, nato pa razmisli in odgovori na vsa vprašanja. V zvezek napiši naslov in kratek povzetek (lahko kot MV ali pa prepiši moram vedeti).  Po želji lahko pogledaš  še interaktivno gradivo Ravnovesje v naravi, za utrjevanje pa se lahko preizkusiš v reševanju naloge pri žogici (žogica- dejavnosti).

NALOGA PO ŽELJI:

V petek, 27. 11., bo noč raziskovalcev. Fakultete so pripravile zelo širok nabor zelo zanimivih tem. Če te zanima, si poglej, kaj vse bodo predstavile, poglej objavo, ob kateri uri bo , potem se pa na spodnji povezavi samo prijaviš in že lahko gledaš, poslušaš, se učiš in uživaš.

https://noc-raziskovalcev.ff.uni-lj.si/aktivnosti

ŠPORT GIMNASTIKA: STOJA NA ROKAH

NAJPREJ SE SAM RAZGIBAJ OD GLAVE DO PETA.

NATO KLIKNI NA SPODNJI POSNETEK IN SI POGLEJ PRAVILNO TEHNIKO STOJE NA ROKAH.

NATO JO DOMA OB ASISTENCI NEKOGA TUDI IZVEDI. NE POZABI NA VARNOST IN SPODAJ DATI NEKAJ MEHKEGA. ČE NE BO ŠLO, BOŠ TO POTRENIRAL V ŠOLI, KO SE VRNEMO.

ANGLEŠČINA

Učna ura bo potekala ob 11.00 preko videokonference. Vabilo in povezavo najdete v našem kanalu znotraj eAsistenta.


TOREK, 24. 11. 2020

SLOVENŠČINA

Učna snov: Koren besede

Navodilo za delo: reši naloge v DZ str. 73, na str.74 jih bomo skupaj, ker bomo razložili. Dopolni preglednico in miselni vzorec na str. 75, nato pa Dopolni in pomni prepiši v zvezek (najprej napiši naslov Besedna družina).

MATEMATIKA

Učna snov:  Ravnina, točka, daljica – utrjevanje

Navodilo za delo:  reši naloge v  DZ str. 71,72. Nato reši še str. 18 v rdečem zvezku, rešeno stran pa mi pošlji v pregled.

DRUŽBA

Učna snov: Na sončni strani Alp

Navodilo za delo:  DZ str. 40 – preberi, poglej narisan zemljevid nato pa dopolni besedilo v 1. in 2. nalogi. V zvezek napiši naslov Naravne enote, ki se stikajo na ozemlju Slovenije ter napiši kratek  MV. Kot zanimivost si poglej  interaktivno gradivo na Radovednih 5, nekaj najlepših pokrajin v Sloveniji pa si lahko pogledaš tudi na spodnji povezavi.

https://www.youtube.com/watch?v=XLdvkBne44o

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Učna snov: Prehranjevalni splet

Navodilo za delo: preberi besedilo v DZ str. 37  ter razmisli ob slikicah. V zvezek napiši naslov Prehranjevalni splet, nato pa prepiši besedilo iz modrega pravokotnika (lahko narediš tudi MV).Poskusi še sam narisati en prehranjevalni splet. Za lažje razumevanje si pomagaj še z interaktivnim  gradivom na Radovednih5 (Prehranjevalni splet).

ANGLEŠČINA

MY FRIEND

V zvezek nariši in opiši svojega prijatelja ali prijateljico (vsaj 7 povedi). Opis naj vključuje:

  • ime in starost
  • kakšne postave je
  • kakšne lase in oči ima
  • njegovo/njeno najLubšo barvo, žival, hrano ali podobno
  • kaj zna in česa ne zna početi

Ko si opravil nalogo nalogo, javi učiteljici  v kanalu v eAsistentu.
Fotografijo risbe in opisa pošlji do petka na e-mail naslov aleksandra.kukovic@solavidem.si.

Tukaj si oglej primer opisa:


PONEDELJEK, 23. 11. 2020

SLOVENŠČINA

Učna snov: Besedna družina

Navodilo za delo: DZ str. 72, 73 (2. in 3.naloga)- snov bomo razložili na videokonferenci.

MATEMATIKA

Učna snov: Ravnina, točka, daljica

Navodilo za delo: DZ str. 70 – preberi, nato v zvezek napiši večji naslov GEOMETRIJA, pod njim pa RAVNINA, TOČKA, DALJICA. Prepiši besedilo v rjavih pravokotnikih in nariši daljico, kot jo je narisal Filip.

Na spodnji povezavi poslušaj še razlago za omenjene geometrijske pojme. Razlago lahko po potrebi poslušaš tudi večkrat.

https://www.youtube.com/watch?v=ezQRVxCfGco

DOD /DOP SLJ

Navodilo za delo: Besede v preglednici v DZ str. 70, 8. naloga , uporabi:

  • lažje: v povedih
  • težje: sestavi kratko zgodbico ter si izmisli  naslov zanjo, pri pouku pa jih bomo prebrali.

LIKOVNA UMETNOST: SLIKANJE-KMETIJA

DRAGI UČENCI!

NASLIKATE NEKAJ V ZVEZI S KMETIJO. TEHNIKO SLIKANJA IN MOTIV SI IZBERETE POLJUBNO!

POSLANE IZDELKE POŠLJETE V KANAL DO ČETRTKA!

ŠPORT-JOGA

POGLEJ SI SLIKO IN PREBERI IMENA POLOŽAJEV. VSAK POLOŽAJ IZVEDI IN GA DRŽI 30 SEKUND.

V KANAL ZAPIŠI, KATERI POLOŽAJ TI JE BIL NAJBOLJ VŠEČ.


PETEK, 20. 11. 2020

Do navodil za delo dostopate s klikom na besedilo v zgornjem okvirčku – dnevi dejavnosti.